> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Modulex premium

Modulex premium

NSP Modulex-skorsten är ett kraftfullt inredningselement som förstärker rummets helhetsintryck och skapar en helt ny känsla. Att se skorstenen som ett hinder för installationen eller ett nödvändigt ont är helt fel – det gäller att tänka tvärtom!