> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Safeblock E

Safeblock E

Vill du ha en lättmonterad skorsten? Iså fall är valet enkelt. Safeblock E har rökgasrör och yttermantel i samma enhet. Det spar tid vid montering och pengar vid inköpet. Skorstenens skarvar går omlott vilket eliminerar risken för läckage. Anslutningen till kamin eller panna placeras på valfri höjd när skorstenen står på plats.