> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

NSP Superflex

NSP Superflex

NSP Superflex har en fantastisk flexibilitet tack vare sin unika konstruktion är den dels betydligt böjligare än andra rör och dessutom extrem tät så att den kan användas till övertrycksanläggningar. Röret är formstabilt detta gör att även vid kraftfulla böjningar håller den sin cirkulära form.