> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

NSP Ovalex

NSP Ovalex

NSP Ovalex har en unik konstruktion som ger röret en oval form, vilken utnyttjar arean i murade standard-kanaler 14×27 cm. Röret består av två lager syrafast rostfritt stål, där det innersta lagret har en mycket slät yta, vilket ger ett minimum av motstånd för rök-gaserna och förebygger sotavlagringar. Jämfört med en murad, oregelbunden kanal ger NSP Ovalex betydligt mindre sotavlagringar. Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.