> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

NSP Slätex

NSP Slätex

NSP Slätex har en unik konstruktion som förebygger sotavlagringar – två lager syrafast rostfritt stål där det innersta lagret har en mycket slät yta. Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage. Jämfört med en murad oregelbunden kanal ger NSP Slätex mindre sotavlagringar. Detta ger ett minimum av motstånd för rökgaserna.Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.