> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

NSP Chromaflex

NSP Chromaflex

Tillverkat av specialstål med hög kromhalt som motstår angrepp av klorider och fluorider i rökgaserna vid för-bränning av olja, naturgas samt propan/luft. Enlagers rörkonstruktion som inte kapslar in syror och vätskor.