> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö S161

Spisinsats

Morsö S161 är den stora och eleganta rumsavdelaren, som skapar den perfekta atmosfären. Elden och de stora flammorna blir den naturliga samlingsplatsen för familj och vänner. Här vill barn, som varit ute i kylan, komma hem för att få varma händer och fötter, och vuxna samlas till ro och eldens terapi.