> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

MARCELLO

Täljstenskamin

Marcello 100 är en elegant täljstenskamin där kaminens storlek och form kan placeras i de flesta hem. Kaminen kännetecknas av täljsten, glas och rena linjer just för att de gamla principerna med att hålla värmen utan att kaminen är för stor förenas med moderna krav på konstruktion. Marcello 100 placeras i hörn, intill en vägg eller mitt i rummet.