Ventilation

Alla hus kräver en väl fungerande ventilation för att må bra. För att vi som vistas i husen ska må bra krävs också god ventilation. Vi är specialiserade på att rensa,rengöra och reparera ventilation i allt från villor, flerfamiljshus till avancerade anläggningar i offentliga byggnader

Självklart är vi på Skorstensteamet i Skåne AB medlem i RSVR, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Rensa/rengöra ventilation

En ventilationsanläggning som inte är rengjord ligger ofta bakom många problem i hus, exempelvis kan en ej rengjord ventilation ligga bakom sk sjuka hus”. Förutom hälsoproblem och ökad energiförbrukning ökar ett smutsigt luftkanalssystem brandrisken i våra kök.

Skorstensteamet har lång och god erfarenhet av rensning av ventilation. Vi har rensat alla typer av ventilationssystem sedan 1993.

Anlita oss för att säkerställa rena ventilationskanaler och därigenom en fungerande ventilation.

Vi har erfarenhet av att rensa ventilationskanaler i allt från villor, bostadsrättsföreningar till känsliga offentliga utrymmen som exempelvis operationssalar.

Kontakt rensa/rengöra ventilation

Tomy Talja
Tel: 070-897 30 67
E-post: tomy@skorstensteamet.se


Reparation av självdragsventilation

Täta kanaler med insatsrör eller glidgjutning

I många fall räcker det inte med att rengöra ventilationskanalerna, de kan även behöva repareras från läckage och otätheter.

Många självdragshus har i dag en ej fungerande ventilation. I ett självdragshus regleras ventilationen av inom och utomhustemperaturen. Vilket innebär att under långa perioder är husen för dåligt ventilerade. Lösningen på det är att installera en mekanisk ventilation där man kan reglera luftflödet optimalt.

Våra ventilationsprodukter är typgodkända och svensktillverkade insatsrör.

Skorstensteamet har monterat insatsrör i många av Skånes bostadsrättsföreningar sedan 1995

Kontakt reparation självdragsventilation

Larry Freij
Tel: 070-527 75 57
E-post: larry@skorstensteamet.se