Sotning i Kävlinge

Vi utför Sotning och Brandskyddskontroll av eldstäder samt rengöring av imkanaler i Kävlinge.
  • Vi utför även besiktningar av nyinstallationer och förbesiktningar för eventuell installation av eldstad.
  • Råd och anvisningar gällande eldstäder och imkanaler.
  • Borttagning av kajbo mm.
Läs mer om brandskyddskontroll i Kävlinge kommun.

Erik Persson
0768-292392

Laszlo Farkas
0708-973071